Sök

Skanska gör nytt förvärv i USA

1997-01-02 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska stärker sina positioner ytterligare på den amerikanska byggmarknaden. Från årsskiftet förvärvas Beacon Construction Co., ett av de ledande byggföretagen i Boston.

PRESSINFORMATION 1997-01-02                             01/97

SKANSKA GÖR NYTT FÖRVÄRV I USASkanska stärker sina positioner ytterligare på den amerikanska byggmarknaden. Från årsskiftet förvärvas Beacon Construction Co., ett av de ledande byggföretagen i Boston.

- Affären öppnar den snabbt växande Bostonmarknaden för oss vid en spännande tidpunkt. Vi ser också stora synergieffekter mellan nyförvärvade Beacon Construction och vårt dotterbolag Sordoni Skanska, framförallt bland läkemedelsföretag och på utbildningssidan, motiverar Skanskas USA-chef Claes Björk förvärvet.

Skanska är redan etablerat på infrastruktursidan i Bostonområdet där dotterbolaget Slattery är engagerat i en etapp av den gigantiska motorvägsbyggnaden på totalt 10 miljarder dollar.

- En utvecklad och förbättrad infrastruktur kommer att påverka Bostonmarknden positivt ur byggsynpunkt, fortsätter Claes Björk.

Beacon Construction omsätter ca 700 miljoner kronor och har drygt 100 anställda. Företaget ingick tidigare i det börsnoterade fastighetsbolaget Beacon Properties.


Danderyd den 2 januari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information