Sök

Skanska expanderar inom infrastruktursektorn i USA - planerar att förvärva Yeager Construction Company i Kalifornien för ca 440 miljoner kronor

2002-08-29 10:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett letter of intent om att förvärva Yeager Construction Company - ett anläggningsföretag baserat i södra Kalifornien. Köpeskillingen uppgår till ca 440 miljoner kronor, ca 48 miljoner dollar. Affären väntas bli slutförd i mitten av september. Säljare är en ägargrupp i företagets ledning.
Genom förvärvet av Yeager Construction Company blir Skanska rikstäckande på den amerikanska marknaden för infrastruktur. Efter genomförandet kommer företaget att verka som en enhet med namnet Yeager Skanska inom Skanska USA Civil.

   Press Release


2002-08-29


Skanska expanderar inom infrastruktursektorn i USA - planerar att förvärva Yeager Construction Company i Kalifornien för ca 440 miljoner kronor.

Skanska har tecknat ett letter of intent om att förvärva Yeager Construction Company - ett anläggningsföretag baserat i södra Kalifornien. Köpeskillingen uppgår till ca 440 miljoner kronor, ca 48 miljoner dollar. Affären väntas bli slutförd i mitten av september. Säljare är en ägargrupp i företagets ledning.

Genom förvärvet av Yeager Construction Company blir Skanska rikstäckande på den amerikanska marknaden för infrastruktur. Efter genomförandet kommer företaget att verka som en enhet med namnet Yeager Skanska inom Skanska USA Civil.

Yeager Construction Company omsatte förra året USD 282 miljoner och rörelseresultatet uppgick till USD 11 miljoner. Orderstocken uppgick till USD 409 miljoner vid juli månads utgång i år.

- Vi har sedan länge haft som ett strategiskt mål att etablera en fast verksamhet i Kalifornien som är världens femte största ekonomi. Vi är nu mycket stolta att kunna knyta Yeager till koncernen, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef.

- Yeager är ett mycket välskött företag med låga overheadkostnader och med en stor potential att utvecklas vidare på den expansiva infrastrukturmarknaden i USA. Genom förvärvet uppnår Skanska USA Civil en rikstäckande ställning som infrastrukturbyggare i USA, fortsätter Claes Björk.

Yeager är främst inriktat på byggande av väg- och anläggningsprojekt. Företaget innehar också berg- och grustäkter, krossanläggningar samt en modern maskinpark inklusive såväl fasta som mobila asfaltverk. Företaget har 100 fast anställda medarbetare men engagerar 750 - 1.000 yrkesarbetare i de löpande projekten.

Huvuddelen av verksamheten finns i södra Kalifornien men Yeager har även projekt i Arizona, Nevada, New Mexico och Utah. 

Yeager Construction Company grundades 1919 men ägs sedan 1995 av företagets ledningsgrupp. Dessa kommer att kvarstå i ledande roller i företaget.

Skanska USA Civil omsatte förra året 14 miljarder kronor och hade vid årsskiftet en orderstock på 21 miljarder kronor. Skanska USA Civil har huvuddelen av sin verksamhet i östra USA. I Kalifornien medverkar Skanska USA Civil sedan tidigare i tre stora projekt, två vid utbyggnaden BART- tunnelbanan i San Francisco och även ett vid renoveringen och jordbävningssäkringen av Richmond San Raphael-bron.

Nyckeltal Yeager Construction Company 2001 

Miljoner USD                    
Nettoomsättning                      282,0
Rörelseresultat                                 11,4
Räntebärande nettoskuld                   5
Orderstock  (020731) 409

Antal fast anställda medarbetare
(därutöver 750 - 1.000 projektanställda)

100

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38