Sök

Skanska bygger järnvägstunnel i Norge för cirka 700 miljoner kronor

2014-05-08 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt, i joint venture med Strabag, med norska Jernbaneverket om att bygga en järnvägstunnel i Norge. Kontraktet är värt totalt NOK 1,3 miljarder, cirka 1,4 miljarder kronor. Skanskas del är NOK 650 M, cirka 700 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för andra kvartalet 2014.

Tunneln är en del av den stora järnvägsutbyggnaden vid Arna-Bergen och den blir den första järnvägstunneln i Norge som byggs med en TBM-maskin vid tunneldrivningen.

Arbetet inleds i juni 2014 och ska vara färdigställt under sommaren 2021.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 500 medarbetare. Skanska Norge hade 2013 intäkter på 14,3 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.