Sök

Skanska har lämnat bud om förvärv av ett kontrollerande intresse i IPS, Tjeckiens största byggbolag

2000-06-27 16:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har vid ett auktionsförfarande lämnat ett erbjudande om att förvärva 56,3 procent av aktierna i IPS Praha a.s., Tjeckiens största byggbolag. Resultatet av auktionen väntas stå klart inom kort. Förutsatt att Skanskas erbjudande accepteras, och efter det affären genomförts, kommer ytterligare information att meddelas.

Press Release  

2000-06-27   Skanska har lämnat bud om förvärv av ett kontrollerande intresse i IPS, Tjeckiens största byggbolag   Skanska har vid ett auktionsförfarande lämnat ett erbjudande om att förvärva 56,3 procent av aktierna i IPS Praha a.s., Tjeckiens största byggbolag. Resultatet av auktionen väntas stå klart inom kort. Förutsatt att Skanskas erbjudande accepteras, och efter det affären genomförts, kommer ytterligare information att meddelas. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders C. Karlsson, VD Skanska Europa AB, Tel 040 144 243Eero Makkonen, VD Skanska Oy, Tel +358 9 61 52 22 00Esko Tulikoura, vVD Skanska Oy, Tel +358 9 6152 22 02Peter Wallin, Chef Investor Relations, Skanska AB, Tel 08 753 88 86