Sök

Skanska tecknar avtal om försäljning av Skanska Services

2004-10-01 08:34 CET
Pressmeddelande

Skanska och 3i, ett internationellt private equity-företag, har tecknat ett bindande avtal rörande försäljning av Skanska Services. Försäljningen är villkorad av godkännande av EU-kommissionen.

   Pressrelease


2004-10-01


Skanska tecknar avtal om försäljning av Skanska Services

Skanska och 3i, ett internationellt private equity-företag, har tecknat ett bindande avtal rörande försäljning av Skanska Services. Försäljningen är villkorad av godkännande av EU-kommissionen.

Köpeskillingen uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor. Transaktionen ger upphov till en realisationsvinst på cirka 1,0 miljard kronor såväl före som efter skatt. Denna kommer att inkluderas i Skanskas resultat för det tredje kvartalet 2004. Skanska Services dekonsolideras per den 1 juli 2004 och transaktionen väntas slutföras den 1 december 2004 då likvid ska erläggas.

Skanska Services med ca 1.800 anställda sköter och utvecklar servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar och offentliga inrättningar som till exempel sjukhus och skolor. Kunderna är framför allt stora nordiska och internationella företag, men även offentlig sektor. Verksamheten är fokuserad till de nordiska marknaderna, där bolaget har en ledande position. Omsättningen uppgick 2003 till
2 miljarder kronor.

3i är ett världsledande företag inom private equity och venture capital, med en stark närvaro i Norden. 3i har på senare år gjort flera investeringar i facilities management-sektorn i Europa. Företaget är noterat på London-börsen.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations,
Skanska AB, tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38 eller 070-543 88 38