Sök

Skanska stärker sitt gröna erbjudande i Sverige - förvärvar VVS-installationsföretaget TKI

2010-12-07 11:00 CET
Pressmeddelande

Skanska förvärvar samtliga aktier i det svenska installationsföretaget TKI. Företaget är ett entreprenadföretag i VVS-branschen med huvudkontor i Umeå. Omsättningen var under 2009 cirka 250 miljoner kronor och företaget har cirka 130 anställda.

Genom förvärvet kompletterar Skanska Sveriges dotterbolag Skanska Installation sitt erbjudande med en gedigen kompetens inom VVS. Företaget kommer att konsolideras i affärsenheten Skanska Sverige från och med januari 2011 och blir en del av Skanskas svenska installationsverksamhet. Förvärvet förutsätter Konkurrensverkets godkännande.

Förvärvet av TKI ligger i linje med Skanskas ambition att bli en komplett och ledande aktör på installationsområdet. Skanska stärker nu sitt utvecklingsarbete samt erbjudande inom installationsområdet, med sikte på gröna lösningar till Skanskas kunder. Ett projekt som direkt kommer att beröras är det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna.

– Vi förstärker nu vår kompetens inom klimatsmarta lösningar för att skapa framtidens gröna byggnader, säger Anders Danielsson, VD för Skanska Sverige.

Skanska Installation är en del av Skanska Sverige och levererar tjänster inom kraft, belysning, tele, datanät och säkerhetsinstallationer till fastigheter och yttre anläggningar. Enheten utför också entreprenader och service på klimatsystem där de arbetar med energisnåla produkter och systemlösningar. Verksamheten har idag cirka 500 medarbetare och ambitionen är att växa och utveckla verksamheten de kommande åren.