Sök

Skanska bygger världens största provanläggning för kablar åt ABB i Karlskrona för 400 miljoner kronor

2013-10-01 15:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med ABB AB om att bygga provhallar för högspänningstest av kablar. Hallarna uppförs vid ABB, High Voltage Cables anläggning i Karlskrona, Sverige. Ordervärdet är 400 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2013.

Projektet omfattar byggnationer om totalt cirka 12 000 kvadratmeter och ingår som en del i ABB:s satsning på ökad produktionskapacitet för sin anläggning i Karlskrona.

Byggprojektet väntas sysselsätta cirka 100 personer och byggstart är planerad till hösten 2013. Anläggningen ska stå färdig i slutet av 2015.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Markus Sölvenäs, Regional Manager
Telefon +46104488120