Sök

Skanska förvärvar byggföretag i Finland

2011-10-11 09:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett kontrakt om att förvärva 100 procent av aktierna i byggbolaget Soraset Yhtiöt Oy. Soraset är ett företag som framför allt arbetar med anläggningsbyggande och infrastrukturprojekt. Bolaget har 270 anställda och intäkterna uppgick i fjol till cirka EUR 100 miljoner. Soraset har sitt huvudkontor i Kangasala, Tammerfors, men bolaget är verksamt över hela Finland.

– Soraset har ett mycket gott rykte i Finland och kommer att komplettera Skanskas anläggningsverksamhet på ett utmärkt sätt, geografiskt som verksamhetsmässigt. Förvärvet kommer också att göra oss starkare och mer konkurrenskraftiga på stora infrastrukturprojekt, säger Juha Hetemäki, Business Unit President för Skanska Finland.

– Verksamheten i Sorasat har vuxit och blivit mer mångsidig under den senaste tioårsperioden. Vi anser att det här är en bra tidpunkt för Sorasat att gå med i ett starkt globalt företag, säger Petri Uitus, teknisk direktör och en av huvudägarna i Soraset.

Förvärvet förutsätter godkännande från det finska Konkurrensverket.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2010 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 6,9 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 2 800 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.