Sök

Skanska begär resning i skattemålen rörande flygplansleasing

1998-10-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Som tidigare meddelats underkände Regeringsrätten värdeminskningsavdrag vid flygplansleasing i domar den 24 juni 1998.

PRESSINFORMATION 1998-10-22                             80/98

Skanska begär resning i skattemålen rörande flygplansleasing

Som tidigare meddelats underkände Regeringsrätten värdeminskningsavdrag vid flygplansleasing i domar den 24 juni 1998.

Efter en noggrann analys av Regeringsrättens dom har Skanska tillsammans med övriga berörda bolag, Sandvik och Stora, beslutat att begära resning i målen.

Regeringsrätten har till grund för domarna lagt bl a innehållet i en viss avtalsklausul. Bolagen har konstaterat att Regeringsrätten därvid inte tagit hänsyn till klausulens hela innehåll. Om så hade skett hade Regeringsrätten, enligt bolagens uppfattning, inte kunnat komma till den slutsats som man gjorde. Regeringsrätten har inte gett bolagen tillfälle att yttra sig över den grund på vilken domslutet vilade. Ifrågavarande grund hade inte behandlats av underinstanserna och inte heller hävdats av Riksskatteverket. Bolagen bedömer att de hade kunnat förhindra Regeringsrättens feltolkning om de fått möjlighet att yttra sig. Även på vissa andra punkter föreligger enligt bolagens uppfattning allvarliga brister i Regeringsrättens tolkning av avtalens innehåll. Bolagen har därför bedömt att grunder föreligger för att erhålla resning.

Även om en begäran om resning av en dom från Regeringsrätten är en mycket ovanlig åtgärd har bolagen - efter inhämtande av utlåtanden från rättsvetenskaplig expertis - beslutat att begära en förnyad prövning i målen.

 

Danderyd 1998-10-22

SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Staffan Schéle, Corporate Finance och Investor Relations Skanska AB, tfn 08-753 88 00

Denna och tidigare pressinformation finns även på http://www.skanska.se