Sök

Skanska bygger bussdepå i Uppsala för 350 miljoner kronor

2010-10-18 12:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga en bussdepå för regiontrafiken i Upplands län. Kontraktssumman uppgår till 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.

Kund är Upplands Lokaltrafik, UL, som samägs av landstinget och länets kommuner. 

Projektet omfattar totalt ca 7.500 kvm husbyggnad, kontor och verkstäder, ca 2.500 kvm anläggningskonstruktioner och ca 50.000 kvm markytor som beläggs med betong och asfalt. Skanska och UL svarar för utformning och genomförande i samverkan.

Verkstaden får åtta platser för alla typer av bussar inklusive dubbeldäckare. Tvättanläggningen dimensioneras för 80 bussar men förbereds för att byggas ut till en mer än fördubblad kapacitet. Ramper och uppställningsplatser ska rymma 80 bussar.

Den nya anläggningen uppförs i Fyrislund öster om centrala Uppsala. UL:s bussdepå ska vara operatörsneutral. Avsikten är också att skapa förutsättningar för mer miljöriktiga bränslen. Tankanläggningen utrustas för gasbränsle i både flytande och gasform. Bussdepån blir också först i Europa med nerkyld flytande biogas, Liquid Bio Gas (LBG). Depån anpassas även för närodlat rapsbränsle (RME). I ett övergångsskede kommer också diesel att kunna tankas.

Siktet är inställt på att göra fastigheten så energieffektiv som möjligt. Skanska arbetar enligt konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser.

Byggarbetet inleds i det fjärde kvartalet och ska slutföras våren 2012.

I Uppsala inleder Skanska i dagarna även byggandet av det nya Veterinär- och Husdjurscentret vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Samtidigt utvecklar och bygger Skanska Uppsala Entré – ett nytt centrum för kontor, butiker och bostäder.

Skanska är Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan, OPS.