Sök

Skanska säljer aktieinnehavet i indiskt dotterbolag

2004-10-13 08:55 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av sitt majoritetsinnehav, motsvarande 80,4 procent, i Skanska Cementation India Ltd (SCI). Köpare är thailändska Italian-Thai Development pcl, (ITD). Ett bindande försäljningsavtal beräknas bli tecknat inom de närmaste veckorna.

   Pressrelease


2004-10-13

Skanska säljer aktieinnehavet i indiskt dotterbolag

Skanska har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av sitt majoritetsinnehav, motsvarande 80,4 procent, i Skanska Cementation India Ltd (SCI). Köpare är thailändska Italian-Thai Development Plc, (ITD). Ett bindande försäljningsavtal beräknas bli tecknat inom de närmaste veckorna.

Försäljningen är ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på vissa utvalda geografiska marknader.

Det överenskomna försäljningspriset om ca 100 miljoner kronor ger upphov till en realisationsförlust på cirka 140 miljoner kronor, till följd av bortskrivning av goodwill. Detta kommer att belasta koncernens resultat för tredje kvartalet 2004.

SCI är börsnoterat i Mumbay och affären slutförs formellt först efter det att köparen genomfört ett offentligt uppköpserbjudande av minoritetsposten i bolaget, vilket erfordras enligt indisk lag. Detta beräknas vara klart februari 2005. Försäljningen av Skanskas aktiepost är inte beroende av utfallet av det offentliga erbjudandet.

SCI bedriver i huvudsak väg- och anläggningsbyggande på den indiska marknaden. Bolaget ingick i Skanskas förvärv av Kvaerner Construction år 2000.

För 2003 uppgick SCI's nettoomsättning till cirka 1 miljard kronor och ingick i Skanska-koncernen med ett rörelseresultat på 7 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på -12 miljoner kronor. Bolaget har ca 2.000 anställda.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Hans Biörck, vice VD och ekonomi- och finansdirektör,
Skanska AB, tel 08-753 88 00
Anna Wenner, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 39