Sök

Skanska förvärvar byggföretag i Indiana, USA, med en omsättning på cirka 3,2 miljarder kronor

2011-12-29 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska USA har förvärvat byggföretaget Industrial Contractors Inc inklusive dotterbolag i Evansville, Indiana, till ett värde av USD 135 M, cirka 870 miljoner kronor på skuldfri bas. Industrial Contractors Inc är en ledande aktör i Mellanvästern inom de kommersiella och industriella marknaderna liksom inom energimarknaden. Företaget har 2 400 medarbetare och intäkterna för 2011 beräknas bli omkring USD 500 M, cirka 3,2 miljarder kronor. Affären blev undertecknad och slutförd igår, den 28 december 2011.

Industrial Contractors Inc arbetar inom tre separata affärsområden: kraft & energi, kommersiellt & lätt industri, respektive tung industri. Alla tre affärsområden tillför värdefull kunskap till Skanska och skapar nya möjligheter. Industrial Contractors Inc. har ett gediget rykte i Mellanvästern, med en lång historik av uppmärksammade och komplexa byggen. Industrial Contractors Inc har byggt och underhållit centrala anläggningar för några av de största och mest respekterade industriföretagen. Inom kraft- och energibranschen kan bland annat nämnas en nyligen färdigställd kombienhet för naturgas i Dresden, Ohio, och en enhet för omvandling av kol till brännbar gas åt Duke Energy i Edwardsport, Indiana.

- Förvärvet är helt i linje med vår strategi för att utöka vår portfolio och expandera vår geografiska närvaron inom anläggningssektorn. Industrial Contractors Inc har ett mycket gott rykte inom de sektorer där vi vill växa, som energi och industri. Överlag är det ett ytterst välskött företag med en god finansiell prestanda och en kultur som stöder våra kärnvärden, säger Johan Karlström, VD och koncernchef för Skanska.

Industrial Contractors Inc grundades i Evansville 1964 av Charles Braun och har genomgående varit lönsamt. Idag är grundarens son, Alan Braun, styrelseordförande och VD.

- Skanska är ett företag med en familjekänsla, vilket är en av de många saker vi uppskattar. Våra kulturer liknar varandra och vi har samma syn på säkerhet, etik, kvalitet, ta aktiv del i samhället och miljöansvar, säger Alan Braun, styrelseordförande och VD för Industrial Contractors Inc.

Industrial Contractors Inc kommer att ingå som en enhet i Skanska USA Civil under namnet Industrial Contractors Skanska. Enheten kommer då att utgöra en tredjedel av Skanska USA Civil. Den nuvarande ledningsgruppen för Industrial Contractors Inc sitter kvar och koncernchefen Denny Quinn kommer att fortsätta sköta den dagliga verksamheten för Industrial Contractors Skanska. Alan Braun blir aktiv rådgivare för Industrial Contractors Skanskas verksamhet i Mellanvästern och Skanskas nationella anläggningsverksamhet.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851