Sök

Skanska expanderar på USA:s västkust - förvärvar det ledande byggföretaget Baugh Enterprises för 580 miljoner kronor

2000-09-15 11:35 CET
Pressmeddelande

Skanska, som är det fjärde största bolaget på den amerikanska byggmarknaden, fortsätter att expandera i USA genom att förvärva Baugh Enterprises. Det Seattle-baserade byggföretaget är det ledande i staten Washington. Förvärvspriset uppgår till 60 miljoner dollar, ca 580 miljoner kronor. Säljare är en grupp privatpersoner. Due diligence har inletts och företaget väntas bli konsoliderat 1 november.

Press Release

 

2000-09-15   Skanska expanderar på USA:s västkust – förvärvar det ledande byggföretaget Baugh Enterprises för 580 miljoner kronor   Skanska, som är det fjärde största bolaget på den amerikanska byggmarknaden, fortsätter att expandera i USA genom att förvärva Baugh Enterprises. Det Seattle-baserade byggföretaget är det ledande i staten Washington. Förvärvspriset uppgår till 60 miljoner dollar, ca 580 miljoner kronor. Säljare är en grupp privatpersoner. Due diligence har inletts och företaget väntas bli konsoliderat 1 november. Genom förvärvet blir Skanska nu ett av de ledande företagen på byggtjänstmarknaden även i nordvästra USA där en rad företag inom elektronik-, medicin- och flygindustri bidrar till att regionen räknas till USA:s mest expansiva. Samtidigt stärks Skanskas ställning som världens ledande företag inom segmentet för husbyggnad (enligt den amerikanska facktidskriften ENR, augusti 2000). - Vi är glada att kunna utvidga vår geografiska närvaro till de växande marknaderna i nordvästra USA. Baughs starka lokala ställning och bolagets dokumenterade kunnande och kapacitet ger oss goda möjligheter att växa och ta marknadsandelar på samma sätt som genom våra tidigare förvärv. Utsikterna är mycket goda redan i år, säger Mike Healy, VD Sordoni Skanska. Baugh Enterprises, som grundades 1946, är huvudsakligen inriktade på byggledning och byggrelaterade tjänster. Förutom i staten Washington är bolaget också etablerat i Oregon, Idaho och norra Kalifornien. Bolagets ledning med ordförande Louis E. Kapcsandy och VD Frank J. VanDeventer i spetsen kommer att kvarstå i företaget. Bolaget har en lång rad återkommande kunder inom sektorerna för medicin, hälsovård och utbildning samt inom elektronik- och flygindustri. Bland kunderna återfinns AT&T, Boeing, Safeco, Kimpton Hotel Group, Kemper Development, Specht Development, Legacy Health Systems, Virginia Mason Medical Center, Port of Portland, Portland Public Schools, Washington State University, University of Washington, Vulcan, Northwest, Metzler och UPS. Skanska stärker genom förvärvet ytterligare sin ställning på världens största byggmarknad. Tidigare i år förvärvades Philadelphia-baserade Barclay White som är ledande byggtjänstföretag i Pennsylvania. Skanska USA omsatte under första halvåret i år drygt 19 miljarder kronor, en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Orderstocken ökade med 23 procent till ca 74 miljarder kronor.   Nyckeltal Baugh Enterprises 1999 M USD (Mkr) Förvärvspris 60 (580) Nettoomsättning 510 (4.947) Rörelseresultat 13,7 (133) Nettoskuld 0 (0) Synligt eget kapital 19 (184) Orderstock 880 (8.500) Antal anställda ca 1.400 __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Mike Healy, VD Sordoni Skanska, tel + 1 973 334 53 00 Peter Wallin, chef för Investor Relations Skanska AB, tel 08-753 88 86 Tor Krusell, informationschef Skanska AB, 08-753 87 47