Sök

Orange utlovar full täckning redan 2003

2000-09-01 14:15 CET
Pressmeddelande

Orange Sverige AB tänker bygga ut sitt UMTS-nät i rekordfart och utlovar full befolkningstäckning redan 2003. Detta åtagande framgår av den ansökan som Orange idag lämnat in till PTS (Post- och Telestyrelsen).
Orange åtar sig även att de första samtalen i bolagets UMTS-nät ska kunna ringas redan våren 2001. De första kommersiella tjänsterna kommer att lanseras hösten 2001. För att detta skall vara möjligt krävs förhandlingar med PTS där vi ges möjlighet att påskynda utbyggnaden av vårt nät, liksom med den svenska militären för att de skall upplåta UMTS-utrymme.
(Orange, France Telecom, Bredbandsbolaget, Skanska och Schibsted har bildat ett gemensamt konsortium och har ansökt om en av licenserna för att bygga ut tredje generationens mobiltelefoni (UMTS) i Sverige.)

Press Release

 

2000-09-01   Orange utlovar full täckning redan 2003   Stockholm, 1 september 2000. Orange Sverige AB tänker bygga ut sitt UMTS-nät i rekordfart och utlovar full befolkningstäckning redan 2003. Detta åtagande framgår av den ansökan som Orange idag lämnat in till PTS (Post- och Telestyrelsen).

Orange åtar sig även att de första samtalen i bolagets UMTS-nät ska kunna ringas redan våren 2001. De första kommersiella tjänsterna kommer att lanseras hösten 2001. För att detta skall vara möjligt krävs förhandlingar med PTS där vi ges möjlighet att påskynda utbyggnaden av vårt nät, liksom med den svenska militären för att de skall upplåta UMTS-utrymme.

- Vårt mål är att kunna erbjuda våra nya och spännande UMTS-tjänster så snart som möjligt, säger Michael Latimer, COO and Group Director, International, Orange. Vi kommer att erbjuda ett UMTS-nät av bästa möjliga kvalitet på kortast möjliga tid. Genom att enbart ansöka om en UMTS-licens kan vi fokusera på att bygga ett avancerat nätverk som når hela befolkningen.

- UMTS kommer att bli särskilt viktigt för att skapa snabba kommunikationer där bredbandet ännu inte är utbyggt, det vill säga i glesbygden. Med Oranges snabba utbyggnadstakt får hela landet en möjlighet att följa med in i den nya nätverksekonomin, säger Jonas Birgersson, styrelseordförande i Bredbandsbolaget och VD Framfab.

- Skanska har en gedigen erfarenhet av att bygga telekom- och IT-nätverk. Vår kompetens och våra resurser är en styrka för konsortiet, säger Staffan Schéle, Head of Corporate Finance, Skanska.   Ökad konkurrens - Orange, som ingår i France Telecom-koncernen, har gjort sig känt för att öka konkurrensen på de marknader där bolaget är aktivt. Vårt mål är att bidra till ökad konkurrens på den svenska marknaden och priset är bara en del av vår strategi. Vi erbjuder ett nätverk av hög kvalitet, produkter och tjänster som är relevanta för människor och en kundservice som har utsetts till den bästa i världen, säger Michael Latimer.

- Bredbandsbolagets tjänster kommer att fungera optimalt både i det mobila och i det fasta bredbandsnätet vilket innebär att varje enskild individ kommer att kunna få tillgång till exakt de tjänster de behöver – oavsett när, var och hur de vill använda dem, säger Jan Morten Ruud, CEO Bredbandsbolaget.

 

Skräddarsydd lösning för VNOs

Vi har designat vår nätverksarkitektur för att göra det möjligt för VNOs (Virtual Network Operators) och deras tjänster att kunna använda vårt nät så tidigt som möjligt.

- Många pratar om öppna nät utan att riktigt förstå komplexiteten i frågan. Orange erbjuder inte bara ett öppet nät, utan också öppna system och öppna tillämpningar. Att bygga ett mobilnät är bara en del av utmaningen. Det är den tjänsterna i nätverket som kommer att vara det särskiljande i den tredje generationens mobiltelenät, säger Jeremy Sell, International Business Planning Manager, Orange.

- Oranges VNOs kommer att få tillgång till alla våra system och vi erbjuder dem en skräddarsydd lösning, fortsätter Jeremy Sell. De kan välja vilka delar av vår erbjudande de vill dra nytta av. De kan exempelvis välja att använda vår fakturering men inte vår kundtjänst. De kan använda våra produkter men inte vår prisplan. De kan använda delar av vår portal eller använda sin egen. Genom att på detta sätt uppmuntra till ökat användande av vårt nät kommer fler människor att få ta del av innovativa tjänster, och vi kan dessutom snabbare få lönsamhet i våra investeringar

__________________________________________________ För ytterligare information, kontakta:

Denise Lewis, Group Director of Corporate Affairs, Orange
Orange Media Centre + 44 20 7984 2000

Bruno Janet, Vice-President Corporate Information, France Telecom, France Telecom’s press office +33 1 44 44 93 93 (contact: Estelle Rozine)

Ulrika Andersson, PR and Information Manager, Bredbandsbolaget, +46 733 81 99 02

Tor Krusell, PR and Information Manager, Skanska AB
+ 46 70 543 87 47

__________________________________________________ Bakgrund Konsortiet Bildmaterial och information till media om konsortiet finns på: www.orangecommunications.nu Orange France Telecom förvärvade Orange den 30 maj 2000. Genom detta skapades Europas näst största mobiloperatör, med en kundbas som i slutet av 2000 kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kunder. Orange är redan verksamt i åtta europeiska länder och förvärvet är ett viktigt steg i Oranges ambition att finnas i 50 länder 2005. Orange har nyligen köpt en UMTS-licens i Storbritannien och erbjuder sedan tidigare ett brett utbud av tjänster inom telekommunikation, bl a inom GSM 1800. Bolaget är Storbritanniens största och snabbast växande mobiloperatör, med över 7 miljoner kunder per den 30 juni 2000. Orange täcker in 99% av Storbritanniens befolkning och över 80% av dess yta. I maj 2000 publicerade OFTEL, Storbritanniens tillsynsmyndighet inom tele-kommunikation, resultatet av sin tredje studie av de fyra brittiska GSM-operatörerna. Oranges nätverk fick det högsta betyget, med en genomsnittlig "call success rate" på 97,7%. Orange erbjuder roaming i 213 nätverk i 100 länder. Information till media på: www.media.orange.net Orange är ett inregistrerat varumärke. France Telecom France Telecom (NYSE:FTE) är ett av världens ledande telekombolag med en omsättning på 27,2 miljarder euro (1999) och verksamhet i mer än 75 länder. France Telecom erbjuder företag, konsumenter och andra aktörer inom telekom en komplett portfölj av lösningar; från traditionella telefonitjänster, till data, mobila tjänster, multimedia, internet, kabelteve, broadcast och värdeskapande tjänster. Genom förvärvet av Orange blev France Telecom Europas näst största mobiloperatör, med mer än 21 miljoner kunder. France Telecom har varit listat på New York-börsen (NYSE:FTE) och Paris Bourse sedan 1997. Webbsajt: www.francetelecom.com Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget är ett ledande bolag inom bredbandskommunikation som erbjuder avancerade och prisvärda bredbandstjänster till såväl konsumenter som små och medelstora företag. Bredbandsbolaget erbjuder marknadens snabbaste internetuppkoppling med full duplex 10 Mbps (som enkelt uppgraderas till 100 Mbps), media-on-demand, teve, videotelefoni, telefoni, video-on-demand tjänster och interaktiva tjänster. Bredbandsbolaget startades sommaren 1998. NTL är den största aktieägaren med en 25-procentig ägarandel. Andra stora ägare är Investor, the Carlyle Group, Framfab, Intel, Novestra och Morgan Stanley Dean Witter. Bredbandsbolaget har sin huvudverksamhet i Sverige och verksamheter i Norge, Danmark och Benelux. En fortsatt internationell expansion planeras. Bredbands-bolaget kommer att ha ett innehav i konsortiet genom ett särskilt bolag kallat Bredband Mobil, där Bredbandsbolaget äger 85% och Framfab 15%. Webbsajt: www.bredband.com Skanska Skanska är en världsledande leverantör av tjänster relaterade till byggindustrin, samt projektutveckling. I verksamheten skapas lösningar för bostäder, arbetsplatser och kommunikation. Bolaget är verksamt i hela värdekedjan – från koncept och utveckling till konstruktion, drift, underhåll och service. Bolaget grundades 1887 och har verksamhet i mer än 60 länder. De huvudsakliga marknaderna är Sverige, USA, Danmark, Finland, Norge, Polen, Tjeckien och Argentina. Omsättningen uppgår till cirka 100 miljarder SEK. Cirka 20 procent av försäljningen härrör från projekt inom telekom och internet. Bolaget har för när-varande cirka 60 000 anställda. Webbsajt: www.skanska.se Schibsted Schibsted är en ledande skandinavisk mediegrupp, verksam inom dagspress, fackpress och bokproduktion, teve- och filmproduktion, tevekanaler och ett brett sorti-ment internettjänster – i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Tyskland och Schweiz. Bolaget har en stark ställning som content provider. Gruppens dagstidningar når dagligen 3,8 miljoner läsare och omfattar i Sverige bl.a Aftonbladet och Svenska Dagbladet. De olika internetsajterna som Schibsted kontrollerar helt eller delvis besöks av totalt 11,5 miljoner unika användare per månad. Schibsted utgår från sin starka position bland läsare och annonsörer för att ta tillvara de spännande möjligheter som den snabba utbyggnaden av bredband och UMTS skapar. Sommaren 2000 skapades Schibsted Telecom som ett separat bolag med huvudsyftet att bygga en avancerad portal för mobilanvändare i de nordiska länderna. Schibsted Group har totalt 5300 anställda UMTS UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) är tredje generationens mobiltele-system och en ny standard för tjänster inom trådlös bredbandskommunikation. UMTS bygger vidare på och utökar radikalt GSM-systemets möjligheter. Medan GSM ursprungligen utvecklades för tjänster inom talkommunikation, har UMTS redan från början specificerats för mobilt internet och multimedia.