Sök

Skanska tecknar avtal om försäljning av Essmann

2000-01-03 11:46 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat bindande avtal med riskkapitalbolaget Alpinvest Holding NV, baserat i Naarden, Holland, om försäljning av Essmann-gruppen. Överlåtelseavtalet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles.

PRESSINFORMATION 2000-01-03                    1/00 Skanska tecknar avtal om försäljning av Essmann

Skanska har tecknat bindande avtal med riskkapitalbolaget Alpinvest Holding NV, baserat i Naarden, Holland, om försäljning av Essmann-gruppen. Överlåtelseavtalet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles.

Försäljningen beräknas ge en mindre realisationsvinst i Skanska-koncernen, vilken kommer att ingå i koncernens resultat för 1999.

Essmann-gruppen tillverkar och säljer ljus- och ventilationskupoler samt rökevakueringssystem, med Tyskland och Frankrike som viktigaste marknader. De sålda bolagen hade 1998 en omsättning på totalt cirka 725 Mkr och ett rörelseresultat på cirka 50 Mkr.

Alpinvest är ett väl etablerat riskkapitalbolag med ett stort antal investeringar i ett flertal europeiska länder och med kontor även i Frankfurt, London och Paris.

Försäljningen av Essmann är ett led i Skanskas fokusering på kärnverksamheten inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling.

 

Stockholm 2000-01-03

SKANSKA AB

Koncernstab Kommunikation

----------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Anders C. Karlsson, affärsområdeschef, Skanska Europa, tel. 040-14 42 43

Staffan Schéle, Corporate Finance & Investor Relations, tel. 08-753 82 72