Sök

Skanska säljer bostadsprojekt i Stockholm för 421 miljoner kronor

2014-11-13 12:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal om att sälja en del av fastigheten Generatorn 2, Flemingsbergsdalen i Huddinge kommun, till HEBA Fastighets AB. Värdet av transaktionen uppgår till 421 miljoner kronor. Försäljningen bokförs för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är planerat till sommaren 2017, i samband med att fastigheten blir färdigställd.

Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med 184 lägenheter och 1 460 kvadratmeter lokalyta. Fastigheten är belägen intill pendeltågsstationen i Flemingsbergs centrum. Projektet ingår som en första del i Skanskas utveckling av området.

Detaljplan har erhållits och projektet kommer att byggstartas i början på 2015 så snart bygglov erhållits. HEBA kommer att tillträda fastigheten i samband med färdigställandet sommaren 2017 och kommer också att ansvara för uthyrning och förvaltning.

– Vi är mycket glada över att kunna uppföra vårt första projekt med hyreslägenheter i Stockholmsområdet och bidra till utvecklingen av Flemingsbergsdalen. För Skanska som samhällsutvecklare är det här ett bra exempel på utveckling av bostadsområden med olika upplåtelseformer, säger Fredrik André, affärsutvecklare, Skanska Hyresbostäder.

– Huddinge är en kommun i stark tillväxt. Goda allmänna kommunikationer tillsammans med de satsningar som görs i området bidrar till att Flemingsbergsdalen kommer att bli ett mycket attraktivt bostadsområde. Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt lägenhetsbestånd i Huddinge till sammantaget 564 lägenheter, säger Lennart Karlsson, vd HEBA Fastighets AB.

Skanska Hyresbostäder utvecklar, bygger, och förvaltar moderna och prisvärda hyresrätter på utvalda marknader i Sverige. Utveckling bedrivs såväl för intern förvaltning som för externa fastighetsägare. Skanska Hyresbostäder är ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

Contact: Fredrik André, Business Development Manager
Telefon +46104480138