Sök

Skanska har fullföljt förvärvet av det argentinska byggföretaget SADE

1999-03-08 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i det argentinska byggbolaget SADE Ingeniería y Construcciones S.A. för 60 miljoner USD, ca 480 miljoner kronor. Det slutliga priset är beroende av en
s k earn-out för de kommande tre åren.

PRESSINFORMATION 1999-03-08                             25/99

Skanska har fullföljt förvärvet av det argentinska byggföretaget SADE

Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i det argentinska byggbolaget SADE Ingeniería y Construcciones S.A. för 60 miljoner USD, ca 480 miljoner kronor. Det slutliga priset är beroende av en
s k earn-out för de kommande tre åren.

SADE är näst största byggföretag i Argentina med en omsättning på 370 miljoner USD, ca 3 miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick 1998 till 10 miljoner USD, ca 80 miljoner kronor.

Säljare är Perez Companc S.A. som är ett av de största bolagen på börsen i Buenos Aires.

- Förvärvet av SADE tillför oss lokala resurser för att utveckla våra verksamheter i Sydamerika, säger Claes Björk, VD och koncernchef Skanska AB. Skanska har sedan 25 år en god ställning i Sydamerika som byggare av bl a vattenkraftverk och bevattningsanläggningar. Genom SADE får vi en fast bas som ger oss ytterligare affärsmöjligheter. Vi kan erbjuda byggtjänster inte endast för lokala kunder, utan också för våra befintliga internationella kunder som expanderar i Sydamerika. SADE är ett välskött företag och förvärvet passar väl in i vår långsiktiga strategi att expandera i Sydamerika.

- Due diligence av SADE var mycket positiv. Den bekräftar våra förväntningar på Sade som ett mycket välskött företag med tillväxtpotential, säger Stuart Graham, chef för Skanska USA där SADE kommer att ingå.

- Med Skanska som ägare öppnas nya möjligheter för SADEs anställda att visa att de är kapabla att följa den utstakade vägen mot ökad tillväxt. Vi är mycket entusiastiska och optimistiska till affären och kommer nu fortsätta att vidareutveckla våra talanger som gjort
oss till ledande i Argentina", säger Mario Piantoni, VD för SADE.

Förvärvet av SADE är i linje med Skanskas strategi att expandera på tillväxt-marknader genom att förvärva kundfokuserade företag med god ledning. SADE som grundades för drygt 50 år sedan har under ett flertal år haft god lönsamhet i sin verksamhet. Bolaget med verksamhet över hela Sydamerika, bl a Argentina, Brasilien, Chile, Peru och Venezuela, har ca 4.600 anställda.

Skanska meddelade i januari i år att man avsåg att förvärva SADE tillsammans med en minoritetspartner, Emepa S.A. Då de båda parterna inte inbördes enats om en överenskommelse har Skanska därför förvärvat 100 procent av SADE.
Säljaren Perez Companc S.A. med en omsättning på USD 1,6 miljard bedriver verksamhet inom olje-, petrokemi-, energi-, bygg- och telekomsektorerna. Försäljningen av SADE ska ses inom ramarna för en koncentration till kärnverksamheten inom engergisektorn.

Nyckeltal SADE 1998:

MUSD
Nettoomsättning 370
Rörelseresultat: 16
Resultat efter finansnetto: 13
Resultat efter skatt: 10
Balansomslutning: 213
Avkastning på sysselsatt kapital 17%

Omsättning per land:
  Argentina 290
  Brasilien 5
  Chile 23
  Peru 9
  Venezuela 43

Antal anställda 4603 (98-12-31)

 

Danderyd 1999-03-08

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Lars Wiklander, Direktör, Skanska AB, (i Buenos Aires)
tel +5411 4341 7111 eller +5411 4315 9959
Stuart Graham, VD, Skanska USA,
tel +1 718 767 26 00
Cecilia Schön, Informationsdirektör, Skanska AB,
tel: 08 753 87 99 eller 070 553 87 99