Sök

Skanska ökar specialiseringen och förstärker internationaliseringen

1997-02-06 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska förstärker nu sin internationella satsning genom ytterligare specialisering och kundorientering. All väg- och anläggningsverksamhet över hela världen bildar ett nytt gemensamt affärsområde och all husbyggnadsverksamhet samlas i ett annat globalt affärsområde - undantag görs för USA-verksamheten som bibehålls som ett affärsområde. Samtidigt skapar Skanska ett särskilt affärsområde som inriktas mot den ökande andelen privatfinansierade infrastrukturprojekt, så kallade BOT-projekt.

PRESSINFORMATION 1997-02-06                             09/97

SKANSKA ÖKAR SPECIALISERINGEN OCH FÖRSTÄRKER INTERNATIONALISERINGEN
Skanska förstärker nu sin internationella satsning genom ytterligare specialisering och kundorientering. All väg- och anläggningsverksamhet över hela världen bildar ett nytt gemensamt affärsområde och all husbyggnadsverksamhet samlas i ett annat globalt affärsområde - undantag görs för USA-verksamheten som bibehålls som ett affärsområde. Samtidigt skapar Skanska ett särskilt affärsområde som inriktas mot den ökande andelen privatfinansierade infrastrukturprojekt, så kallade BOT-projekt.

Det är huvudpunkterna i en ny organisation som presenterades på torsdagen och som syftar till att samordna likartade verksamheter i samma affärsområde för att bättre utnyttja synergieffekter och stordriftfördelar. Detta ger ökad kraft för den fortsatta internationella satsningen där nu samverkan lättare kan ske mellan enheter i t.ex. Sverige och internationellt.

Bakom förändringen ligger en fortsatt internationell expansionsstrategi som förstärkts av den dramatiska förändringen på den svenska hemmamarknaden, där andelen bostadsproduktion mer än halverats under 90-talet.

- Med den nya organisationen skapar vi ett mer specialiserat och därigenom konkurrenskraftigare Skanska såväl på våra hemmamarknader som internationellt samtidigt som den nya organisationen är ett naturligt steg i utvecklingen av vårt sätt att arbeta och förändringsprocessen 3T, motiverar Skanskas VD och koncernchef Melker Schörling.

- Vi anpassar oss också till de trender vi möter både i Europa och i Asien och den nyskapade enheten för BOT, dvs där vi som byggare också helt eller delvis finansierar, äger och driver stora infrastruktur-projekt, är något vi tror väldigt mycket på. Hela utvecklingen mot en ökande andel stora BOT-projekt (Build-Own-Transfer) på infrastruktursidan är något som passar Skanska med dess finansiella styrka och kompetens, fortsätter Melker Schörling.

Chef för det nyskapade affärsområdet, BOT Projects, blir Lars Wiklander, för närvarande chef för affärsområde International. Claes Gustafson som i dag ansvarar för byggverksamheten i Sverige blir chef för affärsområde Building med ansvar för husbyggnadsverksamhet i Sverige, Finland, Danmark och internationellt.

I samband med omorganisationen koncentreras antalet regioner i Sverige till fyra, med säte i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall.

Till chef för affärsområde Civil Engineering med all väg- och anläggningsverksamhet har utsetts Jan-Gunnar Glave, i dag chef för Öresundsbro-projektet där han fortsättningsvis tar över ordförandeskapet i projektbolaget. Till ny chef för Sundlink Contractors föreslås Mats Williamson, i dag chef för väg- och anläggningsavdelningen i Skanska Syd.

MBL-förhandlingar har inletts.

Danderyd den 6 februari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information