Sök

Skanskas försäljning av gruventreprenadrörelsen slutförd

2004-07-22 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanskas försäljning av sitt majoritetsinnehav i gruventreprenad-rörelsen i Sydafrika och Kanada till Murray & Roberts, ett börsnoterat sydafrikanskt byggföretag, är nu slutförd.
Försäljningen omfattar Skanskas innehav av 79,1 procent av aktierna i det börsnoterade The Cementation Company (Africa) Ltd och det helägda dotterbolaget Cementation Skanska Canada Inc. Verksamheten i Australien, som är av mycket begränsad omfattning, omfattas inte av försäljningen utan kommer att avvecklas.

Pressrelease

 

2004-07-22

 

Skanskas försäljning av gruventreprenadrörelsen slutförd

Skanskas försäljning av sitt majoritetsinnehav i gruventreprenad-rörelsen i Sydafrika och Kanada till Murray & Roberts, ett börsnoterat sydafrikanskt byggföretag, är nu slutförd.

Försäljningen omfattar Skanskas innehav av 79,1 procent av aktierna i det börsnoterade The Cementation Company (Africa) Ltd och det helägda dotterbolaget Cementation Skanska Canada Inc. Verksamheten i Australien, som är av mycket begränsad omfattning, omfattas inte av försäljningen utan kommer att avvecklas.

Dessa verksamheter inom Skanska UK utgjorde en del av Kvaerner Construction (UK), som Skanska förvärvade år 2000. Försäljningen är ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på ett antal utvalda geografiska marknader.

Försäljningen ger upphov till en realisationsförlust om cirka 100 miljoner kronor, som belastade koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2003. Förlusten är en följd av att den goodwill som allokerades till dessa verksamheter vid förvärvet av Kvaerner Construction måste skrivas bort.
 
Nettoomsättningen i de enheter som omfattas av försäljningen uppgick 2003 till 1,8 miljarder kronor, med ett rörelseresultat på 26 miljoner kronor före goodwillavskrivningar. Vid årsskiftet fanns ca 8.600 anställda i enheterna.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38