Sök

Skanska planerar att förvärva Ericsson Real Estate & Services

1999-12-17 13:45 CET
Pressmeddelande

Ericsson och Skanska har idag tecknat en avsiktsförklaring om att Skanska ska förvärva rörelsen i Ericsson Real Estate & Services (REM). Ericsson avser att teckna ett långsiktigt serviceavtal med Skanska. REM omsätter ca 1.700 miljoner kronor och har ca 600 anställda. REM:s hela personalstyrka kommer att övertas av Skanska.

PRESSINFORMATION 1999-12-17                      109/99

Skanska satsar på breddat serviceutbudPlanerar att förvärva Ericsson Real Estate & Services (REM).

Ericsson och Skanska har idag tecknat en avsiktsförklaring om att Skanska ska förvärva rörelsen i Ericsson Real Estate & Services (REM). Ericsson avser att teckna ett långsiktigt serviceavtal med Skanska.

Skanska intensifierar därmed satsningen på facilities management och ett breddat serviceutbud till kunderna.

För Ericsson är affären ett led i koncernens fokusering på kärnverksamheten och ingår i koncernens omstruktureringsprogram.

REM omsätter ca 1.700 miljoner kronor och har ca 600 anställda. REM:s hela personalstyrka kommer att övertas av Skanska.

REM tillhandahåller effektiva arbetsplatser genom att kombinera servicetjänster, kommunikations- och säkerhetssystem med traditionell fastighetsservice. REM kommer att ingå i Skanskas division Facilities Management som därmed får förstärkt kompetens.

I Facilities Managements serviceutbud ingår att ta hand om de servicebehov som inte rör kundens kärnverksamhet. Här ingår allt från att utföra drift av fastigheter till att ansvara för infrastruktur och säkerhetssystem samt service till personalen, exempelvis restauranger och motionsanläggningar. Uppdraget kan även omfatta fastighetsunderhåll och ombyggnader.

Ericsson avser att teckna ett långsiktigt serviceavtal med Skanska. Förvärvs- och serviceavtalen beräknas kunna tecknas under januari år 2000. I samband med detta lämnas information om de finansiella villkoren.

- Förvärvet är ett led i vår strategi att bredda utbudet av tjänster till våra kunder. Genom att arbeta inom hela värdekedjan kan vi förbättra såväl servicen som möjligheterna att fullt ut utnyttja vår breda kompetens, säger Per-Ingemar Persson, VD för Skanska Sverige AB.

- Genom förvärvet blir vi en av de ledande i landet inom marknaden för facilities management. Den nya enheten blir kärnan i en offensiv satsning för en fortsatt expansion inom sektorn för servicetjänster för företag och industri, säger Per-Ingemar Persson.

Stockholm 1999-12-17

SKANSKA SVERIGE AB

Information

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Mats Jönsson, divisionschef Facilities Management, Skanska Sverige AB,tel: 08 – 753 88 62, 070 – 322 88 99

Lars Östlund, presschef Ericsson, tel: 070-326 26 56