Sök

Skanska och Securum börsnoterar Pandox

1997-03-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Securum avser att börsintroducera det gemensamt ägda hotellfastighetsbolaget Pandox redan före midsommar. Därmed fullföljer man planerna från bolagsbildningen om en börsintroduktion inom 3-5 år. Alfred Berg Fondkommission har fått uppdraget att introducera bolaget.

PRESSINFORMATION 1997-03-18                             21/97

SKANSKA OCH SECURUM BÖRSNOTERAR PANDOX

Skanska och Securum avser att börsintroducera det gemensamt ägda hotellfastighetsbolaget Pandox redan före midsommar. Därmed fullföljer man planerna från bolagsbildningen om en börsintroduktion inom 3-5 år. Alfred Berg Fondkommission har fått uppdraget att introducera bolaget.

- En börsintroduktion av Pandox följer Skanskas strategi att börsnotera delar av vårt fastighetsbestånd, menar Skanskas vVD Mats Mared och pekar på Norrporten och Piren som föregångare.

- Tidpunkten för en börsintroduktion förefaller nu lämplig och ligger i linje med Securums avvecklingsstrategi, säger Securums VD, Jan Kvarnström.

Pandox bildades 1995 genom att Skanska och Securum slog samman sina hotellfastigheter - totalt 15 fastigheter till ett bokfört värde av 1,2 miljarder kronor - i ett gemensamt bolag.

 

Stockholm den 18 mars 1997

SKANSKA AB SECURUM AB