Sök

Skanska i nytt offentlig-privat kraftsamarbete i Brasilien - Skanska investerar ca 150 miljoner kronor

2005-06-22 08:37 CET
Pressmeddelande

Skanska har tillsammans med sina brasilianska partners tecknat ett avtal för leverans av elkraft i Manaus, i delstaten Amazonas, Brasilien. Avtalet har tecknats mellan det regionala kraftbolaget Manaus Energia, som ingår i statliga Eletrobras, och konsortiet Breitener, där Skanska BOT har en 35-procentig ägarandel. Kontraktet som löper över 20 år genererar intäkter till konsortiet om ca 370 miljoner kronor per år.

   Pressrelease


2005-06-22

 

Skanska i nytt offentlig-privat kraftsamarbete i Brasilien  - Skanska investerar ca 150 miljoner kronor

Skanska har tillsammans med sina brasilianska partners tecknat ett avtal för leverans av elkraft i Manaus, i delstaten Amazonas, Brasilien. Avtalet har tecknats mellan det regionala kraftbolaget Manaus Energia, som ingår i statliga Eletrobras, och konsortiet Breitener, där Skanska BOT har en 35-procentig ägarandel. Kontraktet som löper över 20 år genererar intäkter till konsortiet om ca 370 miljoner kronor per år.

Kraften ska genereras i två kraftverk på vardera 60 MW med start senast första november i år och i full drift från första januari 2006. Ersättningen baseras på tillgänglighet och innebär ingen risk beträffande energipriset.

Kraftverken byggs upp med utrustning från Breiteners befintliga kraftverk i Fortaleza, Brasilien, där det under tre år med gott resultat tjänat som reservkraftverk i delstaten Ceara. Detta avtal löpte ut tidigare i vår och utrustningen flyttas nu till de nya anläggningarna i Manaus.

Skanskas andel av tillkommande investering uppgår till ca 150 miljoner kronor. Idag uppgår Skanskas investering i Fortaleza-anläggningen till ca 85 miljoner kronor.

Demontering och flyttning av Fortaleza-anläggningen för återuppbyggnad i Manaus har inletts. Arbetet utförs av lokala entreprenörer under teknisk övervakning av Skanska Latin America som engageras för projektstöd.  

Kraftbehovet är stort i Manaus-regionen som på grund av läget inte är ansluten till det nationella kraftnätet.

- Brasiliens ekonomi har stark tillväxt och energibehovet ökar vilket gör det till en intressant marknad för oss. Vi har ett starkt lokalt konsortium som har visat att vi kan leverera såväl elkraft till konkurrenskraftiga priser som goda resultat, säger Simon Hipperson, VD Skanska BOT.

Skanska BOT är med 35 procent största enskilda delägare i konsortiet Breitener där även de brasilianska bolagen Petrobras (30 procent), Thermes (24 procent), Orteng (5,5 procent) och Enerconsult (5,5 procent) ingår.

Skanska BOT utvecklar och investerar i infrastrukturprojekt inom offentlig-privat samverkan med inriktning på Europa, Nord- och Sydamerika samt Norden. I portföljen ingår såväl vård- och utbildningsinrättningar som kraft- och vägprojekt. Verksamheten inriktas på att skapa långsiktigt hållbara lösningar där Skanska ansvarar för hela processen från att arrangera finansiering till design, byggande och drift. I Storbritannien är Skanska marknadsledande inom sektorn för PFI/PPP, offentlig-privat samverkan.

Skanska är ett världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder samt offentlig-privat samverkan. Skanska är inriktat på att finna innovativa lösningar genom ett nära samarbete med kunderna och genom att kombinera bolagets internationella expertis med lokal närvaro. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2004 uppgick till 121 miljarder kronor.

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Simon Hipperson, VD, Skanska BOT, tel 08-504 368 77
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01