Sök

Tuomas Särkilahti ny VD för Skanska Finland

2014-05-14 08:30 CET
Pressmeddelande

Tuomas Särkilahti har utsetts till ny VD för Skanska Finland. Han tillträder sin befattning den 1 juli 2014.

Tuomas Särkilahti är idag Chief Operating Officer in Skanska Finland. Tuomas har arbetat på Skanska i 17 år och har suttit i ledningsgruppen för Skanska Finland, varit regionchef, distriktschef och chef för upphandling och utveckling. 

Som VD för Skanska Finland kommer Tuomas Särkilahti att rapportera till Anders Danielsson, Vice VD Skanska AB, som ansvarar för de nordiska byggenheterna.

– Det gläder mig att välkomna Tuomas som VD för Skanska Finland. Med sin omfattande erfarenhet, sitt nätverk i branschen och med ett stort intresse för säkerhetsarbete, kompetensutveckling, gröna frågor och etik har jag fullt förtroende för att Skanska Finland kommer att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska AB.

Tuomas Särkilahti efterträder Kenneth Nilsson som kommer att börja som Chief Operating Officer för Skanska Sverige från den 1 augusti. Kenneth kommer att rapportera till Pierre Olofsson, VD för Skanska Sverige.