Sök

Skanska gör tilläggsförvärv av tunnelföretag i Slovakien

2003-02-20 13:08 CET
Pressmeddelande

Skanska förvärvar aktiemajoriteten i det slovakiska anläggningsföretaget Banské Stavby. Aktieposten i företaget övertas från de anställda. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. Företaget kommer att konsolideras i affärsenheten Skanska CZ från och med det andra kvartalet 2003.

   Press Release

2003-02-20


Skanska gör tilläggsförvärv av tunnelföretag i Slovakien 

Skanska förvärvar aktiemajoriteten i det slovakiska anläggningsföretaget Banské Stavby. Aktieposten i företaget övertas från de anställda. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. Företaget kommer att konsolideras i affärsenheten Skanska CZ från och med det andra kvartalet 2003.

Genom tilläggsförvärvet som ligger i linje med Skanskas verksamhet och strategi stärks företagets konkurrenskraft inom underjordssektorn i Tjeckien och Slovakien. Den nya kompetensen gör det möjligt för Skanska att öka sin marknadsandel inom tunnelbyggande i Tjeckien. Skanska CZ blir också genom förvärvet heltäckande inom hus- och anläggningsbyggande i både Tjeckien och Slovakien. Banské Stavbys ledning kommer även fortsättningsvis att leda företaget som ska ingå som en enhet inom Skanska CZ:s transport- och infrastrukturdivision.

Banské Stavby är specialiserat inom tunnel- och underjordsbyggande, främst transportinfrastruktur men även vatten och avlopp. 2001 omsatte företaget ca 120 miljoner kronor (SSK 543 miljoner) och rörelseresultatet uppgick till 7 miljoner kronor (SSK 33 miljoner). Företaget som grundades 1951 är baserat i Prievidza och har 500 anställda.

Skanska CZ är Tjeckiens största byggbolag och omsatte år 2002 ca 7 miljarder kronor. Verksamheten omfattar hus- och anläggningsbyggande. Skanska CZ uppvisar god lönsamhet och fördubblade 2002 sin rörelsemarginal till 5 procent jämfört med föregående år.

Nyckelfakta Banské Stavby miljoner SEK, 2001 (SKK/SEK 0,22)
(Tabellens uppgifter avser 100 procent. Skanskas ägarandel av Banské Stavby uppgår till ca två tredjedelar.)

Nettoomsättning 

120 (SSK 543 miljoner)

Rörelseresultat                      

7  (SSK 33 miljoner)

Eget kapital 

51 (SSK 233 miljoner)

Räntebärande nettoskuld 

-16 (SSK -74 miljoner)

Antal anställda 

ca   500


___________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Arne Kejdana, Skanska CZ, tel: + 420 267 095 444 eller +420 737 255 016
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47