Sök

Skanska avyttrar Fisketorvets köpcentrumprojekt och får bygguppdrag på ca 720 miljoner SEK

1999-01-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har till Piren AB sålt mark och projekträttigheter för en del av det s k Fisketorvet i Köpenhamn. Försäljningen omfattar det område som ska bebyggas med ett köpcentrum. Köpeskillingen uppgår till ca 320 miljoner SEK, 265 miljoner DKK. Försäljningsvinsten med beaktande av intressebolagsredovisning beräknas till 115 miljoner SEK.

PRESSINFORMATION 1999-01-29                             12/99

Skanska avyttrar Fisketorvets köpcentrumprojekt och får bygguppdrag på ca 720 miljoner SEK

Skanska har till Piren AB sålt mark och projekträttigheter för en del av det s k Fisketorvet i Köpenhamn. Försäljningen omfattar det område som ska bebyggas med ett köpcentrum. Köpeskillingen uppgår till ca 320 miljoner SEK, 265 miljoner DKK. Försäljningsvinsten med beaktande av intressebolagsredovisning beräknas till 115 miljoner SEK.

I samband med försäljningen erhåller Skanskas danska dotterbolag Skanska Jensen uppdraget att uppföra den nya anläggningen. Ordern värderas till ca 720 miljoner SEK, 600 miljoner DKK.

Totalentreprenaden, som blir Danmarks för närvarande största husbyggnadsprojekt, omfattar allt från projektering till utförande av såväl husbyggnad som markarbete och installationer.

Det nya köpcentret med ett 100-tal butiker och restauranger samt ett biopalats med 15 salonger ska öppna hösten år 2000. Projektering och vissa markarbeten har inletts.

Projektutvecklingen som inleddes av Skanska för ca tio år sedan innebär att den gamla hamnen och dess kajområden utvecklas till ett modernt centrum för handel och arbete. Fisketorvet är centralt beläget i Köpenhamns Sydhamn, nära såväl Tivoli som huvud-bangården, övriga kommunikationer och infarten från Öresundsbron som står klar år 2000.

De senaste åren har Skanska Öresund utvecklat totalt 25.000 kvm i området för bl a A-pressens Mediahus, Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA), och tyska Landesbank Kiel.

Skanska Öresund har ytterligare ca 170.000 kvm, varav ca 20.000 kvm planeras för bostäder, kvar att utveckla på Fisketorvet och angränsande Kalvebod Brygge.

 

Danderyd 1999-01-29

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Mats Wäppling, chef för Skanska Projektutveckling och Fastigheter,
tel 08-753 80 14
Peter Warming, direktör Skanska Jensen A/S
tel; +45 44 77 99 99
Søren Elster, chef för Skanska Øresunds danska verksamhet,
tel, + 45 44 77 99 97
Cecilia Schön, informationsdirektör Skanska AB,
tel 08-753 87 99