Sök

Skanska tecknar avtal om försäljning av Myresjöhus

2004-12-22 08:52 CET
Pressmeddelande

Skanska och Industri Kapital har tecknat ett bindande avtal rörande försäljning av Myresjöhus. Försäljningen är villkorad av godkännande av berörda myndigheter.

   Pressrelease


2004-12-22

Skanska tecknar avtal om försäljning av Myresjöhus

Skanska och Industri Kapital har tecknat ett bindande avtal rörande försäljning av Myresjöhus. Försäljningen är villkorad av godkännande av berörda myndigheter.

Köpeskillingen uppgår till drygt 500 miljoner kronor. Transaktionen ger upphov till ett positivt resultat om cirka 200 miljoner kronor som inkluderas i Skanskas resultat för det fjärde kvartalet 2004. Kassaflödet från försäljningen redovisas under första kvartalet 2005 och Myresjöhus dekonsolideras per den 1 oktober 2004.

Avyttringen av Myresjöhus är ett led i strävan att tydligare inrikta affärsenheten Skanska Sverige mot kärnverksamheten - infrastruktur och husbyggnad samt byggande av bostäder.

Resultatet från försäljningen av Myresjöhus kommer att redovisas under rubriken "Avvecklade verksamheter" i Skanskas rapportering.

Småhustillverkaren Myresjöhus som har ingått i Skanska Sverige omsatte ca 950 miljoner kronor 2003. Företaget har ca 400 anställda.

Industri Kapital är en europeisk investeringsfond med nordiskt ursprung. Bolaget har ett förvaltat kapital om närmare 4 miljarder euro från nordiska, europeiska och internationella investerare.

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38 eller 070-543 88 38
Samir Kamal, Partner, Industri Kapital, tel 08-678 95 28 eller 070-378 95 28