Sök

Skanska får nya telekomuppdrag för British Telecom och Nortel Networks - Skanskas andelar värda totalt ca 600 miljoner kronor

2001-10-05 10:10 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått två nya bygg- och serviceuppdrag inom telekomsektorn i Storbritannien. Det ena gäller ansvaret för utbyggnaden och servicen av British Telecoms externa nätverk för tele- och datatrafik i Themsen- och London-området. Ramavtalet som löper över tre år beräknas vara värt totalt 65 miljoner GBP, drygt en miljard kronor. Skanska har 50 procent av kontraktet som genomförs i ett konsortium med brittiska telekom-serviceföretaget MG Telecommunications.

Press Release


2001-10-04

 


Skanska får nya telekomuppdrag för British Telecom och Nortel Networks Skanskas andelar värda totalt ca 600 miljoner kronor

Skanska har fått två nya bygg- och serviceuppdrag inom telekomsektorn i Storbritannien. Det ena gäller ansvaret för utbyggnaden och servicen av British Telecoms externa nätverk för tele- och datatrafik i Themsen- och London-området. Ramavtalet som löper över tre år beräknas vara värt totalt 65 miljoner GBP, drygt en miljard kronor. Skanska har 50 procent av kontraktet som genomförs i ett konsortium med brittiska  telekomserviceföretaget MG Telecommunications.

Kontraktet med British Telecom innebär att Skanska/MGT-konsortiet blir huvudleverantör i Thames Valley när British Telecom lägger ut, outsourcar, sin installations- och underhållsverksamhet. Uppdraget omfattar såväl koppar- som optofiberledningar för data- och teletrafik. I överenskommelsen ingår att Skanska/MGT-konsortiet tar över 140 medarbetare, såväl tekniker som projektledare, från Corning Cable Systems.

Det andra uppdraget avser Nortel Networks. Skanska ska ansvara för  installationen av telekomutrustning hos Nortel Networks kunder över hela Storbritannien och Irland. Inledningsvis beräknas detta uppdrag vara värt 6 miljoner GBP per år, ca 95 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar såväl fiberoptik och mobilnät som växelutrustning för telefoni och datatrafik. I uppgörelsen ingår att Skanska tar över 76 anställda från Nortel Networks.

- Outsourcing är en stark trend inom telekomsektorn. Vi ser stora framtida möjligheter att växa genom att ta över t ex planering, byggande och drift av telekombolagens infrastruktur när dessa i allt högre grad fokuserar på utveckling av nya tjänster och innehållstjänster, säger Daniel Johannesson, medlem i Skanskas koncernledning Senior Executive Team och ansvarig för koncernens telekomsatsning. 

Nyligen valde BT Airwave Skanska för att designa och bygga ut ett rikstäckande telekomnätverk för den brittiska räddningstjänstens sambandstjänst, Public Safety Radio Communications Service. Även delar av  Oranges nätverk i Storbritannien byggs ut av Skanska.

--------------------------------------------------

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Johannesson, vice VD, Skanska AB,
tel 08-753 88 00

Cheryl Eaton, informationschef, Skanska UK,
tel + 44 1923 423030

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47