Sök

Skanska bygger Beacon High School i New York City för cirka 605 miljoner kronor

2012-08-14 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med New York City School Construction Authority (NYCSCA) om att konvertera en lagerbyggnad för biblioteksböcker till nya Beacon High School i New York. Kontraktsvärdet uppgår till USD 88 miljoner, cirka 605 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2012.

Beacon High School

Skanska ska bland annat genomföra omfattande rivningar och grundläggningsarbeten, klassrum, vetenskapslaboratorier och musikrum. I projektet ingår även en anslutande tvåvåningsbyggnad som ska inrymma gymnastiksal och auditorium för skolans cirka 2 900 studenter.

Beacon High School ligger i stadsdelen Hells Kitchen på Manhattan. Projektet beräknas vara klart i maj 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.