Sök

Försäljningen av Pandox genomförd

1997-06-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Securum har sålt sammanlagt 8.000.000 aktier motsvarande 80 procent av det totala antalet aktier och röster i Pandox Hotellfastigheter AB till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella institutionella investerare. Av dessa har Skanska sålt 3.500.000 aktier och Securum 4.500.000 aktier.

PRESSINFORMATION 1997-06-13                             45/97

FÖRSÄLJNINGEN AV PANDOX GENOMFÖRD

• Försäljningspriset har fastställts till 52 kronor per aktie

• Erbjudandet tecknades cirka fyra gånger

• Notering på Stockholms Fondbörs O-lista den 23 juni 1997

Skanska och Securum har sålt sammanlagt 8.000.000 aktier motsvarande 80 procent av det totala antalet aktier och röster i Pandox Hotellfastigheter AB till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella institutionella investerare. Av dessa har Skanska sålt 3.500.000 aktier och Securum 4.500.000 aktier.

Ytterligare högst 1.000.000 aktier, motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier och röster i Pandox, kan komma att säljas i samband med erbjudandet av Skanska och Securum med hälften vardera, om övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Priset för Pandox-aktien har via ett anbudsförfarande fastställts till 52 kronor per aktie.

Erbjudandet tecknades cirka fyra gånger. Bland de som tilldelats aktier finns cirka 150 institutioner, såväl svenska som utländska. Totalt antal aktieägare kommer vid introduktionen att uppgå till cirka 4.000. Skanska kommer efter introduktionen att vara största enskilda aktieägare med 10-15 procent av aktierna och rösterna i Pandox beroende på om övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Notering av aktierna på O-listan vid Stockholms Fondbörs beräknas ske från och med den 23 juni 1997. Likvid för tilldelade aktier skall erläggas senast 19 juni 1997.

Pandox blir Sveriges första börsnoterade renodlade hotellfastighetsbolag. Pandox äger 16 hotellfastigheter i Sverige med ett sammanlagt bokfört värde om 1.355 Mkr och sammanlagda hyresintäkter om 136 Mkr proforma 1996.

Alfred Berg är finansiell rådgivare och ledande emissionsbank för erbjudandet.

 

Stockholm den 13 juni 1997

SKANSKA AB SECURUM AB

 

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se