Sök

Skanska säljer Prefab Mark till Segulah

2005-06-30 13:34 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt dotterbolaget Skanska Prefab Mark till private equity-bolaget Segulah. Köpeskillingen uppgår till 336 miljoner kronor och försäljningen ger upphov till en realisationsvinst på cirka 180 miljoner kronor, vilken kommer att inkluderas i Skanskas resultat för det andra kvartalet 2005. Prefab Mark dekonsolideras från och med 1 juli 2005.

   Pressrelease


2005-06-30


Skanska säljer Prefab Mark till Segulah

Skanska har sålt dotterbolaget Skanska Prefab Mark till private equity-bolaget Segulah. Köpeskillingen uppgår till 336 miljoner kronor och försäljningen ger upphov till en realisationsvinst på cirka 180 miljoner kronor, vilken kommer att inkluderas i Skanskas resultat för det andra kvartalet 2005. Prefab Mark dekonsolideras från och med 1 juli 2005.

Prefab Mark är ett av de svenska specialföretag som Skanska har beslutat att avyttra. Försäljningen är ett led i Skanskas strategiska inriktning på  kärnverksamheten - byggande, projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder samt projekt i offentlig-privat samverkan.

Den del av Skanska Prefab som tillverkar stomsystem för husbyggnad påverkas inte av försäljningen utan kommer att fortsätta sin verk-samhet under namnet Region Stomsystem inom Skanska Sverige.

Prefab Mark utvecklar, tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter för markbeläggning och va-system. Företaget har sju produktionsanläggningar och flera försäljningskontor i Sverige, med totalt ca 260 anställda. Prefab Mark omsatte 400 miljoner kronor 2004. 

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99
Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Christian Sievert, Managing Partner, Segulah,
tel 08-442 89 50 eller 0708-66 96 94