Sök

Skanska expanderar inom trägolv - förvärvar Frankrikes ledande parkettillverkare.

1999-02-08 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska förvärvar det snabbt expanderande franska parkettföretaget Parquets Marty. Säljare är familjen Marty och Christian Marty kommer att kvarstå som VD för Parquets Marty.

PRESSINFORMATION 1999-02-08                             16/99

Skanska expanderar inom trägolv - förvärvar Frankrikes ledande parkettillverkare.

Skanska förvärvar det snabbt expanderande franska parkettföretaget Parquets Marty. Säljare är familjen Marty och Christian Marty kommer att kvarstå som VD för Parquets Marty.

Parquets Marty är marknadsledande med 30 procent av den franska marknaden och bolaget har även en stark marknadsposition i södra Europa. Bolaget är specialiserat på färdigytbehandlad lamellparkett som är det snabbast växande segmentet inom den europeiska trägolvsektorn.

Marty hade 1998 en omsättning på 700 miljoner kronor. Det franska bolaget har 530 anställda vid tre anläggningar - huvudkontor och parkettfabrik i Cuzorn, nära Toulouse i södra Frankrike, ett sågverk i Bourganeuf och ett säljbolag, Deko-Marty, i Belgien. Förutom Frankrike är marknaderna Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Österrike.

- Att ingå i Europas ledande företagsgrupp inom trägolv ger oss möjlighet att långsiktigt utvecklas och stärkas genom effektivisering och vidare expansion. Nya möjligheter öppnas genom att fokusera på att vidareutveckla de europeiska distributionskanalerna på den växande gör-det-själv-marknaden, säger Christian Marty.

- Förvärvet är ett viktigt steg i omstruktureringen av trägolvsektorn, där vi är marknadsledande i Europa genom Kährs produkter som distribueras världen över genom specialhandeln. Parquets Marty ger oss inte bara ökade marknadsandelar utan också tillgång till nya och expanderade distributionskanaler, främst i södra Europa, säger Ola Wilhelmsson som är VD för Nybron AB, Skanskas enhet för trägolvföretag.

- Som grund för vårt beslut att ta detta strukturgrepp finns den starka tillväxten för färdigbehandlade trägolv. Efterfrågan ökar stadigt på den europeiska renoverings- och ombyggnadsmarknaden då PVC-golv och heltäckningsmattor ersätts med trägolv. Förvärvet av Marty kompletterar väl Nybron-gruppen och tillför såväl marknads-, som distributions- och produktionsmässiga synergimöjligheter för vår trägolvsrörelse, säger Anders C Karlsson, chef för Skanska Europa.

 

Danderyd 1999-02-08

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Ola Wilhelmsson, VD för Nybron, tel 0481 - 46000
Anders C Karlsson, Chef för Skanska Europa, tel 040 -14 40 00
Cecilia Schön, Informationsdirektör, Skanska AB, tel 08 -753 88 00