Sök

Skanska säljer fastighet i Warszawa med en vinst om 55 Mkr

1999-09-15 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Europe har sålt The Atrium, första fasen av Atrium Business Center, i Warszawa, Polen. Försäljningspriset är totalt 40 MUSD, ca 330 miljoner SEK, varav Skanskas andel är 37, 5 procent.
Köpare är brittiska fastighetsbolaget PRICOA Investment Management.

PRESSINFORMATION 1999-09-15                            81/99

Skanska säljer fastighet i Warszawa med en vinst om 55 Mkr

Skanska Europe har sålt The Atrium, första fasen av Atrium Business Center, i Warszawa, Polen. Försäljningspriset är totalt 40 MUSD, ca 330 miljoner SEK, varav Skanskas andel är 37, 5 procent.
Köpare är brittiska fastighetsbolaget PRICOA Investment Management.

Försäljningen ger en vinst på 55 miljoner SEK som redovisas i Skanskas bruttoresultat för det tredje kvartalet.

Uppgörelsen är den hittills största enskilda transaktionen av kontorsfastigheter i Polen med en internationell investerare involverad.

Det 20.000 kvadratmeter stora Atrium är den första etappen i Atrium Business Center som är ett av Warszawas modernaste kontorscenter. Bland hyresgästerna i det fullt uthyrda centret finns bl a Reuters, Commercial Union, Erste Bank och japanska ambassaden.

Atrium har utvecklats och byggts av Skanska tillsammans med staden Warszawa och den internationella investeraren Aurora XI som deltagit med 25 procent respektive 37,5 procent av projektet. Atrium inledde Skanskas satsning på projektutveckling utmed prestigefyllda Jana Pawla II avenyn i centrala Warszawa. Skanska har därefter utvecklat ytterligare 68.000 kvm i Atrium Tower, Atrium Plaza och Atrium Centrum som nu är under byggnad.

- Försäljningen är ett led i vår strategi att utveckla korta projekt. Vi säljer färdigutvecklade och välfungerande projekt för att koncentrera våra aktiviteter på att utveckla nya projekt. Det stora intresset från investerare och hyresgäster visar att marknaden bekräftar riktigheten i vår linje, säger Mikael Holm, VD Skanska Central Europa.

- Det här är en viktigt förvärv för PRICOA, vi gör nu vår första investering i Centraleuropa. Atrium är en kvalitetsbyggnad som väl matchar vår investeringsprofil i Storbritannien och Västeuropa, säger Robert Gilchrist, VD för PRICOA som är ett dotterbolag till The Prudential Insurance Company of America, USA:s största försäkringskoncern.

 

Stockholm 1999-09-15

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:
Mikael Holm, chef för Skanska Central Europa, tel +46-40 14 40 00
Olof Scholtz, ansvarig för affärsutveckling i Skanska Central Europa, tel +46-40 14 40 00
Anders Falkenius, Skanska Polska, Development Division,
tel +48-22 62 00 390