Sök

Skanska och Bredbandsbolaget bygger ut bredbandsnät i Sundbyberg

1999-12-17 10:50 CET
Pressmeddelande

Skanska ska bygga ut bredbandsnät i Sundbyberg, Stockholm. Uppdraget gäller att förse det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens ca 10 000 lägenheter i Sundbyberg med bredbandsnät och därmed tillhörande tjänster. Skanskas kontrakt beräknas vara värt 75 miljoner kronor. Slutförhandlingar har inletts och väntas vara avslutade i början av 2000. I detta projekt har Skanska valt att samarbeta med Bredbandsbolaget som leverantör av bredbandstjänsterna.

PRESSINFORMATION 1999-12-17               107/99

Skanska och Bredbandsbolaget bygger ut bredbandsnät i Sundbyberg

Skanska ska bygga ut bredbandsnät i Sundbyberg. Uppdraget gäller att förse det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens ca 10 000 lägenheter i Sundbyberg med bredbandsnät och därmed tillhörande tjänster.

Skanskas kontrakt beräknas vara värt 75 miljoner kronor. Slutförhandlingar har inletts och väntas vara avslutade i början av 2000.

I detta projekt har Skanska valt att samarbeta med Bredbandsbolaget som leverantör av bredbandstjänsterna.

Projektet omfattar stadsnät, områdesnät och fastighetsnät till Förvaltarens hyresgäster. Förutom snabbare Internetuppkoppling kommer hushållen att få tillgång till bredbandstjänster som IP-telefoni och TV via Internet.

- Skanska och Bredbandsbolaget är ledande inom sina branscher och har därmed de rätta förutsättningarna för en satsning med detta omfång. Ambitionen är att skapa ett så modernt, flexibelt och kostnadseffektivt nät som möjligt, säger Torbjörn Lund, VD Fastighets AB Förvaltaren.

- Att arbeta med bredbandsutbyggnad är ett led i vår strategi att bredda erbjudandet till våra kunder. Vi ser en växande framtidsmarknad inom detta område. Infrastrukturbyggande är en del av Skanskas kärnverksamhet. Det är därför naturligt för oss att driva även denna nya typ av infrastrukturprojekt, säger Ola Jansson, biträdande regionchef Skanska Hus Stockholm.

- Genom detta samarbete får Fastighets AB Förvaltaren och Sundbyberg en slagkraftig partner för bredbandsutbyggnaden. Sundbyberg kommer att ligga i spetsen i världen vad gäller bredbandstjänster till både företag och hushåll, kommenterar Peter Ekelund, koncernchef Svenska Bredbandsbolaget AB

- Kommunen har genom sitt fastighetsbolag på det här sättet kunnat driva bredbandssatsningen, som är en viktig förutsättning för att ytterligare stärka stadens profil som IT-stad, säger Sundbybergs kommundirektör Kenneth Adolfsson i en kommentar.

Målsättningen är att förhandlingarna mellan Förvaltaren och Skanska/Bredbandsbolaget ska vara avslutade på nyåret 2000. Fastighets AB Förvaltarens styrelse kan därmed vid sitt januarisammanträde ta ett slutligt beslut. Därefter kan arbetena inledas under våren 2000 och beräknas vara klara hösten 2000.

 

Stockholm, 1999-12-17

Skanska Sverige AB

Information

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Lund, VD, Fastighets AB Förvaltaren, 08-706 90 04, 070-549 87 50

Ola Jansson, biträdande regionchef, Skanska Hus Stockholm tel 08-753 86 20, 070-583 55 81.

Stefan Petersson, Skanska Installation, 011-10 39 39, 070-533 85 42

Peter Ekelund, koncernchef, Bredbandsbolaget, 08-406 95 62, 070-941 21 70

Kenneth Adolfsson, kommundirektör Sundbybergs stad, tel 08-706 80 75, 0708-26 80 30