Sök

Sundlink Contractors

1995-10-27 00:00 CET
Pressmeddelande

Med anledning av Öresundskonsortiets besked att inleda kontraktsförberedande diskussioner med Sund Link Contractor om högbrodelen av Öresundsförbindelsen översänds följande kommentar:

PRESSINFORMATION 1995-10-27                51/95

Till redaktionen:

Med anledning av Öresundskonsortiets besked att inleda kontraktsförberedande diskussioner med Sund Link Contractor om högbrodelen av Öresundsförbindelsen översänds följande kommentar:


- Det är mycket glädjande att vi nu valts ut för kontraktsförberedande diskussioner om Öresundsbron - ett projekt som vi varit engagerade i sedan i slutet av 1930-talet, säger informationsdirektör Lennart Hallberg som talesman för det Skanska-ledda "Sund Link Contractor" joint venture.

- Vi representerar ett byggteam med några av de mest framstående byggföretagen från Sverige, Danmark och Tyskland - och som tillsammans har en mycket gedigen erfarenhet av stora broar, nu senast dokumenterade genom engagemang i Stora Bält-broarna.

Sund Link Contractor kommer nu att ambitiöst gå in i diskussionerna med målsättningen att föra hem det spännande uppdraget att bygga högbron.

I Sund Link Contractor ingår vid sidan av Skanska de danska byggföretagen Højgaard & Schultz A/S och Monberg & Thorsen A/S samt tyska Hochtief.


Malmö 951027

Sund Link Contractor JV