Sök

Förslag till styrelse i Skanska

1998-03-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas nomineringskommitté föreslår inför förestående bolagsstämma den 29 april 1998 följande styrelse:

PRESSINFORMATION 1998-03-18                             18/98

FÖRSLAG TILL STYRELSE I SKANSKA

Skanskas nomineringskommitté föreslår inför förestående bolagsstämma den 29 april 1998 följande styrelse:

Omval: Claes Björk (VD och Koncernchef), P-O Eriksson, Christer Gardell, Sören Gyll, Sven Hagströmer och Bo Rydin.

Nyval: Roger Flanagan och Finn Johnsson. Roger Flanagan är professor vid University of Reading (Construction Management) samt gästprofessor vid Chalmers Tekniska Högskola. Finn Johnsson är tidigare VD i Scancem och United Distillers.

Styrelsen avser att till ordförande välja Bo Rydin (f n vice ordförande).

 

Danderyd den 18 mars 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Claes Björk, VD och Koncernchef, tel 08-753 8800.