Sök

Peter Wallin efterträder Hans Biörck som Ekonomi- och finansdirektör i Skanska

2011-02-10 08:15 CET
Pressmeddelande

Peter Wallin har utsetts till ny Ekonomi- och finansdirektör (CFO) och vice VD i Skanska-koncernen. Han kommer att efterträda Hans Biörck efter det att delårsrapporten för det första kvartalet har presenterats, vilket sker den 5 maj. Under 2011 fyller Hans Biörck 60 år och kommer att övergå till att verka som rådgivare åt Skanskas koncernledning.  

Hans Biörck har varit CFO i Skanska sedan april 2001 och har dessförinnan haft motsvarande position i Autoliv och Esselte. I och med delårsrapporten för det första kvartalet 2011 kommer han att färdigställa och presentera sin etthundrade delårsrapport som CFO för ett bolag noterat på Stockholmsbörsen.

– Hans Biörck har gjort en utomordentlig insats i att utveckla Skanskas finansiella styrning och kontroll och vår redovisning av koncernens verksamhet och räkenskaper. Han har också varit drivande i koncernledningen i viktiga operativa och strategiska frågor för att skapa dagens Skanska, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Peter Wallin är 43 år och anställdes som IR-direktör i Skanska 2000 och arbetade under 2003-2008 som CFO för affärsenheten Skanska Infrastructure Development. Sedan 2008 är han CFO för Skanska Sverige. Innan Peter Wallin kom till Skanska har han bland annat varit finansanalytiker på Hagströmer & Qviberg och aktieförvaltare på Trygg-Hansa/SEB. Han är civilekonom från Uppsala Universitet.

– Peter Wallin har en lång erfarenhet från och bred kunskap om finanssektorn och bygg- och fastighetsmarknaderna. Under åren i Skanska har han visat att han är skicklig på att utveckla styrningen och redovisningen av verksamheten och att han kan kommunicera väl med finansmarknaden, säger Johan Karlström.

Anders Lilja blir ny CFO för Skanska Sverige och kommer närmast från en tjänst som direktör för Controlling i Skanska-koncernen. Han har arbetat i Skanska sedan 1994 i en rad olika positioner, bland annat som IR-direktör.