Sök

Anders Danielsson

 

Befattning: VD och Koncernchef
Född: 1966
Anställd i Skanska: 1991

Ansvar affärsenheter

  • Skanska Finland
  • Skanska Sverige
  • BoKlok Housing

Ansvar koncernstab

  • Communications

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2022

Eget och närståendes aktieinnehav: 198 382 B aktier

Styrelseuppdrag

-

Utbildning

  • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
  • Advanced Management Program, Harvard, Boston MA, USA

Arbetslivserfarenhet

  • Executive Vice President, Skanska AB

  • Verkställande direktör, Skanska Sverige

  • Verkställande direktör, Skanska Norge