Sök

Anders Danielsson

 

Befattning: VD och Koncernchef
Född: 1966
Anställd i Skanska: 1991

Ansvar affärsenheter

 • Skanska Finland
 • Skanska Norway
 • Skanska Sweden
 • Skanska Central Europe
 • Skanska UK

Ansvar koncernstab

 • Kommunikation

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2021

143 177 B aktier

Styrelseuppdrag

-

Utbildning

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
 • Advanced Management Program, Harvard, Boston MA, USA

Arbetslivserfarenhet

 • vVD, Skanska AB

 • VD, Skanska Sverige

 • VD, Skanska Norge