Sök

Anders Danielsson

 

Befattning: VD och Koncernchef
Född: 1966
Anställd i Skanska: 1991

Ansvar affärsenhet/operativ enhet

 • Skanska Finland
 • Skanska Norway
 • Skanska Sweden
 • Skanska Central Europe
 • Skanska UK

Ansvar koncernstab/supportenhet

 • Kommunikation

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2020

136 186 B aktier

Styrelseuppdrag

-

Utbildning

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
 • Advanced Management Program, Harvard, Boston MA, USA

Arbetslivserfarenhet

 • VD, Skanska Norge
 • VD, Skanska Sverige
 • vVD, Skanska AB