Sök

Anders Danielsson

 

Befattning: VD och Koncernchef
Född: 1966
Anställd i Skanska: 1991

Ansvar affärsenheter

 • Skanska Finland
 • Skanska Sverige
 • BoKlok Housing

Ansvar koncernstab

 • Communications

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

 • Eget och närståendes aktieinnehav: 246 166 B aktier

Styrelseuppdrag

-

Utbildning

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
 • Advanced Management Program, Harvard, Boston MA, USA

Arbetslivserfarenhet

 • Executive Vice President, Skanska USA Inc.
 • Executive Vice President, Skanska AB

 • Verkställande direktör, Skanska Sverige

 • Verkställande direktör, Skanska Norge