Sök

Lena Hök


Befattning: Executive Vice President
Född: 1972
Anställd i Skanska: 2017

Ansvar koncernstab

  • Sustainability & Innovation

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2022

9 867 B aktier

Styrelseuppdrag

  • Ordförande för den svenska hållbarhetskommittén, Internationella Handelskammaren (ICC)

Utbildning

  • Filosofie magisterexamen Företagsekonomi, Uppsala Universitet och Maastricht University

  • GEM Management program, Handelshögskolan Executive Education, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

  • Senior Vice President, Sustainability, Skanska AB

  • Hållbarhetschef, Skandia Group

  • Verksamhetschef för Skandias stiftelse ”Idéer för livet”, Skandia Group

  • Kommunikationschef, Skandiabanken och Skandia

  • Senior Associate, JKL Group

  • Managementkonsult, ERM Group (Environmental Resources Management)