Sök

Lena Hök


Befattning: Executive Vice President
Född: 1972
Anställd i Skanska: 2017

Ansvar koncernstab

 • Sustainability & Innovation

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

 • 16 953 B aktier

Styrelseuppdrag

 • Ordförande för den svenska hållbarhetskommittén, Internationella Handelskammaren (ICC)
 • Styrelsemedlem Built Environment på World Business Council for Sustainable Development

Utbildning

 • Filosofie magisterexamen Företagsekonomi, Uppsala Universitet

 • GEM Management program, Handelshögskolan Executive Education, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

 • Senior Vice President, Sustainability, Skanska AB

 • Hållbarhetschef, Skandia Group

 • Verksamhetschef för Skandias stiftelse ”Idéer för livet”, Skandia Group

 • Kommunikationschef, Skandiabanken och Skandia

 • Senior Associate, JKL Group

 • Managementkonsult, ERM Group (Environmental Resources Management)