Sök

Claes Larsson


Befattning:
Executive Vice President
Född: 1965
Anställd i Skanska: 1990

Ansvar affärsenheter

  • Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden

  • Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa

  • Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling USA

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

  • 262 541 B aktier

Styrelseuppdrag

-

Utbildning

  • Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
  • MBA, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet

  • Verkställande direktör, Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden

  • Verkställande direktör, Skanska Fastigheter Göteborg