Sök

Claes Larsson


Befattning:
Executive Vice President
Född: 1965
Anställd i Skanska: 1990

Ansvar affärsenheter

  • Skanska Kommersiell fastighetsutveckling Norden
  • Skanska Kommersiell fastighetsutveckling Europa

  • Skanska Kommersiell fastighetsutveckling USA

  • Skanska Bostadsutveckling Europa

  • BoKlok Housing

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2021

205 202 B aktier

Utbildning

  • Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
  • MBA, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet

  • VD, Skanska Kommersiell fastighetsutveckling Norden

  • VD, Skanska Fastigheter Göteborg