Sök

Claes Larsson


Befattning:
Executive Vice President
Född: 1965
Anställd i Skanska: 1990

Ansvar affärsenhet

  • Skanska Kommersiell fastighetsutveckling Norden, Europa samt USA
  • Skanska Bostadsutveckling Europa
  • BoKlok Housing

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2019

200 998 B aktier

Styrelseuppdrag

  • Handelsbankens regionbankstyrelse i Västra Sverige, Ordförande

Education

  • Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
  • MBA, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet

  • VD, Skanska Fastigheter Göteborg
  • VD, Skanska Kommersiell fastighetsutveckling Norden