Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2019 publiceras den 7 februari 2020 kl. 7:30.
I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 7 februari 2020 kl. 10:00.

Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.