Sök

Skanskas delårsrapport andra kvartalet 2024 kommer att publiceras 19 juli 2024 kl. 7:30 CET.

I samband med rapporten kommer en ljudkonferens att hållas kl.10:00. Ljudkonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.