Sök

Skanskas delårsrapport tredje kvartalet 2022 publiceras den 26 oktober, 2021, kl. 7:30 CET

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 26 oktober kl.10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25.

Telefonkonferens

Deltagare kan ringa följande nummer, 10 – 15 minuter innan konferensen startar:

Sweden: +46 (0)8 5051 0031
United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13
United States: +1 (1) 631 570 56 13