Sök

Skanskas niomånadersrapport 2022 publiceras den 26 oktober, 2021, kl. 7:30 CET

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 26 oktober kl.10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25.