Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2021 publiceras den 23 juli, 2021, kl. 7:30 CET.

I anslutning till rapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 23 juli kl.10:00. Telefonkonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.